Portada «La Terreta» llibret festiu i lliterari. / Discurs de l’inauguració – Mi discurso en la inauguración

Portada de «La Terreta» llibre oficial de les festes de Massanassa.

Portada de «La Terreta» libro oficial de las fiestas de Massanassa.

Portada Terreta

 

Discurs de l’inauguració  – Mi discurso en la inauguración

Autoritats, senyores i senyors, amigues i amics.

Per a un artiste , tindre un proyecte i poder realisarlo, es un motiu de satisfacció.

Tindre un proyecte aon tinguen que intervindre varies persones i poder realisarlo es motiu de mes satisfaccio encara. Pero cuant com en este cas a mes de tindre que intervindre varies persones, el proyecte es per al teu poble, contes en el recolsamente de la teua gent i a mes esta promogut per la participacio popular implicanse en ell gent de tots els pensaments, la satisfaccio ya es inmensa.

Este espai que fins ara era el crit de lo inacabat, a segut motiu d’inspiracio per a poder plasmar este mural, en el que de una forma directa i clara, renunciant en part al meu criteri com a pintor, i adaptant per al seu diseny la meua experiencia com a disenyador, he volgut fer un homenaje, als homens, dones i chiquets del nostre poble, i a tot allo que engradix i dona noblea i dignitat al ser huma.

En una societat aon desde distins mijos, es promou la apologia de la violencia , de lo morbos, de lo vulgar, aon pareix que lo mes important es pasar el temps veen lo que fa la gent que no fa res, en este mural vullc exaltar a la gent de la ciencia, de les arts lliteraries, de les arts plastiques, de les arts esceniques, i com no de una forma molt especial a la musica, que a mes de ser el major moviment cultural del nostre poble, compartix edifici en el espai aon el ser huma es trova en la seua propia espiritualitat, aon el caracter religios de la nostra cultura junt en el treball en el camp del fundadors del nostre poble troven con en un vol cap al infinit la pau i la llibertat.

Vullc ser molt breu, perque lo que tindría que dir ya o he dit en linies i colors, ara deuria de donar les gracies a tots aquells, que han colaborat en este proyecte, sobre tot a els que m’han animat en el seu recolçament, pero la llista seria molt llarga i sempre podria cometre el erro de deixar a algu fora, per tant, vaig a proposarvos un acte de complicitat colectiva i ara quant done les gracies a tots en general, se en tota seguritat , que cada u de vosatres ya sabeu a que me referixc.

Moltes gracies a tots i per tot.