Yo mateix – Yo mismo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Massanassa (Valencia) 1958

– Diplomat per l’Escola d’Arts Aplicades i Oficis Artistics de Valencia.
– Professionalment soc Creatiu – Dissenyador grafic.
– Com dissenyador nombroses portades i ilustracions de llibres i cartells per a diverses entitats socials i culturals.
– Com pintor les exposicions que en l’apartat exposicions se relacionen.
– Soc aficionat serio a la fotografia.

—————————————————————————————–
– Diplomado por la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Valencia.
– Profesionalmente soy Creativo – Diseñador gráfico.
– Como diseñador numerosas portadas e ilustraciones de libros y carteles para diversas entidades sociales y culturales.
– Como pintor las exposiciones que en el apartado exposiciones se relacionan.
– Soy aficionado serio a la fotografía.